Hľadáme nových kolegov do nášho tímu

Advokátska kancelária RELEVANS hľadá do svojho tímu šikovných advokátov/advokátskych koncipientov a otvára viaceré pracovné pozície v oblastiach: a) sporová agenda b) M&A, transakčné poradenstvo, korporátne právo, bankové právo.

Sporová agenda:

 • zastupovanie klientov v súdnych sporoch
 • príprava podaní, analýz a stanovísk najmä v oblasti obchodného a občianskeho práva

Požiadavky:

 • prax v oblasti sporovej agendy min. 3 roky
 • zodpovednosť a samostatnosť
 • profesionálne vystupovanie
 • prezentačné a štylistické schopnosti

M&A, transakčné poradenstvo, korporátne právo, bankové právo:

 • poskytovanie právneho poradenstva klientom spoločnosti
 • právne poradenstvo pri nastavovaní štruktúr transakcií
 • príprava transakčnej dokumentácie, súvisiace analýzy
 • zastupovanie klientov na rokovaniach a súvisiacich konaniach pred správnymi orgánmi a verejnými inštitúciami

Požiadavky:

 • prax min. 3 roky
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • profesionálne vystupovanie
 • prezentačné a štylistické schopnosti
 • komunikačné schopnosti
 • schopnosť tímovej spolupráce
 • znalosti v oblasti finančných nástrojov, investičných služieb a emisií cenných papierov sú výhodou

V prípade záujmu zasielajte Vaše životopisy na e-mailovú adresu: baranova@relevans.sk