Aktuality

Úvahy nad povahou lehoty na vyjadrenie k dovolaniu podľa CSP

Na webovom portáli www.epravo.sk bol publikovaný nový článok zaoberajúci sa právnou úpravou lehoty na vyjadrenie k dovolaniu podľa Civilného sporového poriadku. Autorom článku je náš kolega Pavol Chrenko. Dostupné na: https://www.epravo.sk/top/clanky/uvahy-nad-povahou-lehoty-na-vyjadrenie-k-dovolaniu-podla-csp-3622.html

Čítajte viac


Hľadáme nových kolegov do nášho tímu

Advokátska kancelária RELEVANS hľadá do svojho tímu šikovných advokátov/advokátskych koncipientov a otvára viaceré pracovné pozície v oblastiach: a) sporová agenda b) zmluvná agenda a korporátne právo. Sporová agenda: zastupovanie klientov v súdnych sporoch príprava podaní, analýz a stanovísk najmä v oblasti obchodného a občianskeho práva Požiadavky: prax v oblasti sporovej agendy min. 3 roky zodpovednosť

Čítajte viac


Zodpovednosť za porušenie zmluvnej povinnosti s účinkami voči tretím osobám

Na webovom portáli www.epravo.sk bol publikovaný nový článok týkajúci sa zodpovednosti za porušenie zmluvnej povinnosti s účinkami voči tretím osobám. Autorom článku je náš kolega Branislav Krivošík. Dostupné na: http://www.epravo.sk/top/prakticke-rady/zodpovednost-za-porusenie-zmluvnej-povinnosti-s-ucinkami-voci-tretim-osobam-3543.html  

Čítajte viac


Náš úspech v „TOP 10 LARGEST LAW FIRMS IN SLOVAKIA 2016“

The Slovak Spectator každoročne vydáva ročenku o podnikateľskom prostredí na Slovensku s názvom Investment Advisory Guide, ktorá obsahuje aj rebríčky 10 NAJVÄČŠÍCH ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRII NA SLOVENSKU. Advokátska kancelária RELEVANS sa v rámci vyhodnotenia 10 NAJVÄČŠÍCH ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRII NA SLOVENSKU 2016 umiestnila ako 4. najväčšia slovenská advokátska kancelária a pri spoločnom posudzovaní slovenských aj medzinárodných advokátskych kancelárii pôsobiacich

Čítajte viac


Hmotnoprávne podmienky vyhotovenia kamerového záznamu a jeho procesná prípustnosť

Na webovom portáli www.epravo.sk bol publikovaný nový článok týkajúci sa zákonných podmienok zaznamenávania činnosti tretích osôb prostredníctvom kamerového systému a otázok, kedy možno takto zaznamenané údaje použiť ako dôkaz v civilnom a v trestnom konaní. Autorom článku je náš kolega Pavol Chrenko. Dostupné na: http://www.epravo.sk/top/clanky/hmotnopravne-podmienky-vyhotovenia-kameroveho-zaznamu-a-jeho-procesna-pripustnost-3526.html  

Čítajte viac