Aktuality

Poskytovanie finančnej asistencie v právnom prostredí SR

V odbornom časopise BIATEC č. 5/2016 vydávanom Národnou bankou Slovenska bol publikovaný článok o poskytovaní finančnej asistencie, ktorého spoluautorom je náš kolega Matej Smalik. Dostupné na: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2016/05-2016/Biatec_5_16_Medvec.pdf    

Čítajte viac


Niekoľko poznámok k inšpekciám PMÚ SR

Na webovom portále epravo.sk bol publikovaný článok týkajúci sa výkonu inšpekcie Protimonopolným úradom SR a niektorých sporných otázok s ňou súvisiacich. Autorom článku je Pavol Chrenko. Dostupné na: http://www.epravo.sk/top/clanky/niekolko-poznamok-k-inspekciam-pmu-sr-s-drazom-na-casove-obmedzenie-povereni-na-ich-vykonanie-3474.html

Čítajte viac


Smrť blízkej osoby ako zásah do osobnostných práv pozostalých

Na webovom portále epravo.sk bol publikovaný článok zaoberajúci sa smrťou blízkej osoby ako možným zásahom do osobnostných práv pozostalých a ich prípadným nárokom na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Autorom článku je Pavol Mattoš. Dostupné na: http://www.epravo.sk/top/clanky/smrt-blizkej-osoby-ako-zasah-do-osobnostnych-prav-mze-zalozit-aj-narok-na-nahradu-nemajetkovej-ujmy-v-peniazoch-3443.html

Čítajte viac


Nový kolega

Team divízie real estate agendy našej advokátskej kancelárie sa od 1. augusta 2016 posilnil o skúseného advokáta Jána Falatha.

Čítajte viac


Právne služby pri najväčšom úverovom obchode v oblasti realitného biznisu na Slovensku

Advokátska kancelária RELEVANS poskytovala právne poradenstvo dlžníkovi pri refinancovaní polyfunkčného objektu Eurovea. Poskytnutý úver nahradí a optimalizuje existujúce financovanie. Syndikovaný úver bol aranžovaný Tatra bankou, ktorá je členom skupiny Raiffeisen Bank International. Ďalšími participujúcimi bankami sú Komerční banka, pobočka zahraničnej banky a Všeobecná úverová banka. Išlo pritom o doteraz najväčší úverový obchod v oblasti realitného

Čítajte viac


5 z 7« Prvá...34567