Aktuality

Hľadáme nových kolegov do nášho tímu

Advokátska kancelária RELEVANS hľadá do svojho tímu šikovných advokátov/advokátskych koncipientov a otvára viaceré pracovné pozície v oblastiach: a) sporová agenda b) zmluvná agenda a korporátne právo. Sporová agenda: zastupovanie klientov v súdnych sporoch príprava podaní, analýz a stanovísk najmä v oblasti obchodného a občianskeho práva Požiadavky: prax v oblasti sporovej agendy min. 3 roky zodpovednosť

Čítajte viac


Nový zákon o miestnom poplatku za rozvoj

Na webovom portáli www.epravo.sk bol publikovaný článok týkajúci sa nového zákona o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1.11.2016. Autorom článku je náš kolega Ján Falath. Dostupné na: http://www.epravo.sk/top/clanky/novy-zakon-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj-ucinny-od-1112016-3514.html  

Čítajte viac


Poskytovanie finančnej asistencie v právnom prostredí SR

V odbornom časopise BIATEC č. 5/2016 vydávanom Národnou bankou Slovenska bol publikovaný článok o poskytovaní finančnej asistencie, ktorého spoluautorom je náš kolega Matej Smalik. Dostupné na: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2016/05-2016/Biatec_5_16_Medvec.pdf    

Čítajte viac


Niekoľko poznámok k inšpekciám PMÚ SR

Na webovom portále epravo.sk bol publikovaný článok týkajúci sa výkonu inšpekcie Protimonopolným úradom SR a niektorých sporných otázok s ňou súvisiacich. Autorom článku je Pavol Chrenko. Dostupné na: http://www.epravo.sk/top/clanky/niekolko-poznamok-k-inspekciam-pmu-sr-s-drazom-na-casove-obmedzenie-povereni-na-ich-vykonanie-3474.html

Čítajte viac


Smrť blízkej osoby ako zásah do osobnostných práv pozostalých

Na webovom portále epravo.sk bol publikovaný článok zaoberajúci sa smrťou blízkej osoby ako možným zásahom do osobnostných práv pozostalých a ich prípadným nárokom na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Autorom článku je Pavol Mattoš. Dostupné na: http://www.epravo.sk/top/clanky/smrt-blizkej-osoby-ako-zasah-do-osobnostnych-prav-mze-zalozit-aj-narok-na-nahradu-nemajetkovej-ujmy-v-peniazoch-3443.html

Čítajte viac


5 z 7« Prvá...34567