JUDr. Denisa Pejchalová

Kontakty

JUDr. Denisa Pejchalová
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

pejchalova@relevans.sk
+421 2 323 54 642

www.relevans.sk

JUDr. Denisa Pejchalová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde získala akademické tituly magister práv (Mgr.) a doktor práv (JUDr.). Od roku 2013 je advokátkou, zapísanou v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 6548. Okrem toho je konkurzným a reštrukturalizačným správcom zapísaným v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Hovorí plynule po anglicky. Pred príchodom do Advokátskej kancelárie RELEVANS pôsobila ako spolupracujúci advokát v renomovanej advokátskej kancelárii v Bratislave.

Zameranie

Denisa Pejchalová sa špecializuje na obchodné právo, právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, právo nehnuteľností a konkurzy a reštrukturalizáciu.  Má rozsiahle skúsenosti s fúziami a akvizíciami spoločností, t.j. s poskytovaním komplexného právneho poradenstva týkajúceho sa transakcií pre domácich a medzinárodných klientov. Medzi jej ďalšie pracovné skúsenosti patrí aj poskytovanie právneho poradenstva projektom v oblasti nehnuteľností, najmä rokovania o zmluvách o predaji a prenájme nehnuteľností pre nákupné centrá alebo multifunkčné budovy. Denisa sa okrem toho venuje vypracúvaniu komplexných právnych analýz a príprave zmlúv.