JUDr. Eduard Pajdlhauser

Kontakty

JUDr. Eduard Pajdlhauser
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

pajdlhauser@relevans.sk
+421 2 323 54 605

www.revelans.sk

JUDr. Eduard Pajdlhauser je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorú ukončil v roku 2001. Pred príchodom do Advokátskej kancelárie RELEVANS pôsobil v orgáne štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, ako podnikový právnik vo významnej slovenskej realitnej kancelárii a neskôr ako koncipient v bratislavskej advokátskej kancelárii. Po absolvovaní advokátskych skúšok samostatne poskytuje právne poradenstvo ako advokát od roku 2009. V SAK je zapísaný pod číslom 4934.

Zameranie

Eduard Pajdlhauser sa špecializuje na právo nehnuteľností, developmentu, stavebníctva a právo obchodných spoločností. V právnych oblastiach, na ktoré sa špecializuje, poskytuje komplexné právne poradenstvo vrátane prípravy zmluvnej dokumentácie, právnych analýz a iných právnych dokumentov ako aj zastupovania klientov pred súdmi a správnymi orgánmi. Parciálne, najmä v otázkach súvisiacich s oblasťou špecializácie, sa zameriava na bankové právo, finančné právo a konkurzné právo.