JUDr. Pavol Chrenko

Kontakty

JUDr. Pavol Chrenko
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

chrenko@relevans.sk
+421 2 323 54 619

www.relevans.sk

JUDr. Pavol Chrenko je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v roku 2011 získal titul magister práv (Mgr.). V roku 2013 získal akademický titul doktor práv (JUDr.). Od roku 2011 do roku 2015 pôsobil ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii v Bratislave. V roku 2015 zložil advokátske skúšky. Do Zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory bol zapísaný v roku 2015 pod číslom 7222. Hovorí anglicky a nemecky.

Zameranie

Pavol Chrenko sa špecializuje najmä na oblasť občianskeho, obchodného a konkurzného práva a na sporovú agendu z oblasti občianskeho a obchodného práva. Okrem toho sa venuje príprave zmlúv a právnych analýz, právu obchodných spoločností a právu v oblasti nehnuteľností.