JUDr. Zuzana Malacká

Kontakty

JUDr. Zuzana Malacká
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

malacka@relevans.sk
+421 2 323 54 600

www.relevans.sk

JUDr. Zuzana Malacká je absolventkou Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy, ktorú ukončila v roku 2011. Počas svojho štúdia absolvovala v rámci projektu Erasmus semester štúdia na National and Kapodistrian University v Aténach, Grécko. Pred príchodom do Advokátskej kancelárie RELEVANS pôsobila ako koncipient, a od roku 2015 aj ako advokát, vo významnej česko-slovenskej advokátskej kancelárii v Bratislave. V zozname advokátov vedenom SAK je zapísaná pod č. 6962. Hovorí plynule po anglicky.

Zameranie

Zuzana Malacká sa špecializuje na obchodné právo a právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, zahrňujúce tak medzinárodné ako aj domáce akvizície, komplexné transakčné právne poradenstvo a právne due diligence. Poskytuje právne poradenstvo v rámci corporate governance spoločností. K jej špecializácii taktiež patrí právne poradenstvo pre oblasť nehnuteľností a stavebníctva.