Mgr. Barbora Kašparová, LL.M.

Kontakty

Mgr. Barbora Kašparová, LL.M.
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

kasparova@relevans.sk
+421 2 323 54 603

www.relevans.sk

Mgr. Barbora Kašparová, LL.M. je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončila v roku 2009. V roku 2010 absolvovala postgraduálne štúdium na King’s College London v odbore právo duševného vlastníctva. Po ukončení štúdia pôsobila v patentovej a známkovej kancelárii a od roku 2011 pracovala ako advokátska koncipientka v renomovanej advokátskej kancelárii v Trenčíne. Advokátske skúšky zložila v roku 2015 a v Zozname advokátov vedenom SAK je zapísaná pod č. 7150. Hovorí plynule po anglicky.

Zameranie

Barbora Kašparová sa špecializuje najmä na oblasť obchodného práva, práva duševného vlastníctva, sporovú agendu z oblasti obchodného a občianskeho práva. Okrem toho sa zameriava na konkurzy, reštrukturalizácie a vymáhanie pohľadávok v súdnych a exekučných konaniach.. Poskytuje právne poradenstvo aj v oblasti prípravy zmluvnej dokumentácie, právnych analýz a iných právnych dokumentov.