Mgr. Ivana Žovincová

Kontakty

Mgr. Ivana Žovincová
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

zovincova@relevans.sk
+421 2 323 54 640

www.relevans.sk

Mgr. Ivana Žovincová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pred príchodom do Advokátskej kancelárie RELEVANS pracovala v advokátskej kancelárii poskytujúcej právne poradenstvo so zameraním najmä na právo duševného vlastníctva a mediálne právo a niekoľko rokov pôsobila ako firemný právnik v oblasti stavebného sektora aj so špecializáciou na aplikáciu zmluvných podmienok FIDIC pri významných výstavbových projektoch. Hovorí po anglicky.

Zameranie

Ivana Žovincová sa vo svojej praxi špecializuje predovšetkým na oblasť obchodného práva, stavebného práva a práva nehnuteľností a  zároveň poskytuje právne poradenstvo v oblasti práva duševného vlastníctva, mediálneho práva a verejného obstarávania. Okrem toho sa venuje príprave zmlúv, právnych analýz a iných právnych dokumentov na základe požiadaviek klientov.