Mgr. Katarína Hricková

Kontakty

Mgr. Katarína Hricková
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

hrickova@relevans.sk
+421 2 323 54 639

www.relevans.sk

Mgr. Katarína Hricková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pred príchodom do Advokátskej kancelárie RELEVANS pôsobila v advokátskej kancelárii v Bratislave so širokým spektrom právnej agendy, kde sa zameriavala na oblasť developmentu a poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva. Ovláda nemecký a anglický jazyk.

 

Zameranie

Katarína Hricková sa špecializuje najmä na oblasť nehnuteľností, obchodného a občianskeho práva, korporátneho práva ako aj sporovú agendu z oblasti obchodného a občianskeho práva. Okrem toho sa venuje vypracúvaniu zmlúv a právnych analýz.