Mgr. Martina Šimková

Kontakty

Mgr. Martina Šimková
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

simkova@relevans.sk
+421 2 323 54 636

www.relevans.sk

Mgr. Martina Šimková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2011 získala titul magister práv (Mgr.). Počas svojho štúdia absolvovala v rámci programu Erasmus semester štúdia na Université Toulouse 1 Capitole. Pracovné skúsenosti získala už počas štúdia na pozícii právneho asistenta v medzinárodnej advokátskej kancelárii.

Pred príchodom do Advokátskej kancelárie RELEVANS pôsobila ako advokátsky koncipient a neskôr ako advokát vo významnej medzinárodnej advokátskej kancelárii, kde sa venovala predovšetkým právu nehnuteľností, sporovej agende a obchodnému právu. Podieľala sa na viacerých komplexných real estate transakciách, vrátane rozsiahlych due diligence, a na zastupovaní klientov pred všeobecnými súdmi všetkých stupňov, Ústavným súdom SR, pred správnym súdom ako aj v správnom konaní. Počas svojej praxe sa okrajovo podieľala aj na právnom poradenstve regulovaným subjektom a právnom poradenstve v oblasti práva hospodárskej súťaže. V roku 2015 bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 7058. Martina hovorí anglicky a francúzsky.

Zameranie

Martina Šimková sa špecializuje najmä na oblasť všeobecného obchodného práva, fúzie a akvizície, práva obchodných spoločností, bankového a finančného práva. K jej špecializácii tiež patrí právne poradenstvo v súvislosti s real estate projektmi a sporovou agendou. Venuje sa tiež vypracúvaniu zmlúv a právnych analýz.