JUDr. Andrea Kováčiková

Kontakty

JUDr. Andrea Kováčiková
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

kovacikova@relevans.sk
+421 2 323 54 613

www.relevans.sk

JUDr. Andrea Kováčiková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Má pracovné skúsenosti tak z oblasti advokácie, ako aj bankovníctva a podnikového práva. Hovorí plynule po anglicky.

Zameranie

Andrea Kováčiková sa špecializuje najmä na oblasť obchodného práva a občianskeho práva. Okrem toho sa venuje vypracúvaniu zmlúv, právnych analýz a právnemu due diligence.