JUDr. Lucia Sobotová

Kontakty

JUDr. Lucia Sobotová
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

sobotova@relevans.sk
+421 2 323 54 625

www.relevans.sk

JUDr. Lucia Sobotová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hovorí plynule po anglicky a pasívne ovláda nemecký jazyk.

Zameranie

Lucia Sobotová sa zameriava na poskytovanie právnych služieb najmä v oblastiach práva obchodných spoločností, obchodného práva, zmluvného práva, občianskeho práva, práva nehnuteľností, verejného obstarávania a práva ochrany hospodárskej súťaže. Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na korporátne transakcie, fúzie a akvizície, právny audit a právnu due diligence.