JUDr. Matej Smalik, PhD.

Kontakty

JUDr. Matej Smalik
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

smalik@relevans.sk
+421 2 323 54 609

www.relevans.sk

JUDr. Matej Smalik, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2013, kedy mu bol udelený titul Magister práv (Mgr.). V roku 2014 zložil rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu na tému zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločnosti s ručením obmedzeným a bol mu udelený titul Doktor práv (JUDr.). V roku 2016 úspešne ukončil doktorandské štúdium (PhD.) v odbore obchodné a finančné právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas svojho štúdia absolvoval v rámci projektu Erasmus semester štúdia na Tilburg University, Tilburg Law School v Tilburgu, Holandsko a publikoval viaceré články na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Pred príchodom do Advokátskej kancelárie RELEVANS pôsobil ako koncipient v slovenskej advokátskej kancelárii v Bratislave. Hovorí plynule po anglicky.

 

Zameranie

Matej Smalik sa špecializuje na obchodné právo a právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, spolu s ďalšími korporátnymi transakciami a právnym due diligence. Taktiež sa zameriava na prípravu zmluvnej dokumentácie z oblasti práva nehnuteľností a na agendu súvisiacu s developmentom a stavebníctvom.