JUDr. Pavol Solár

Kontakty

JUDr. Pavol Solár
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

solar@relevans.sk
+421 2 323 54 616

www.relevans.sk

JUDr. Pavol Solár je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Má dlhoročné pracovné skúsenosti najmä v oblasti developmentu veľkých realitných projektov. Poskytoval komplexné právne poradenstvo pri akvizíciách, výstavbe, financovaní a predaji logistických parkov, rezidenčných projektov, zariadení cestovného ruchu a energetických projektov na Slovensku, Česku, Poľsku a Srbsku. Taktiež sa špecializuje na oblasť fúzií a akvizícií. Podieľal sa na významných transakciách slovenských a zahraničných spoločností pri prevodoch a výstavbe real estate aktív, hotelov, lyžiarskych stredísk a zábavných parkov. Hovorí plynule po anglicky.

Zameranie

Pavol Solár sa špecializuje najmä na oblasť developmentu real estate projektov, obchodného a občianskeho práva, pozemkového práva, korporátneho práva a sporovú agendu z oblasti obchodného, občianskeho a správneho práva. Okrem toho sa venuje vypracúvaniu zmlúv, právnych analýz a právnemu due diligence.