JUDr. Tomáš Pobijak

Kontakty

JUDr. Tomáš Pobijak
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

pobijak@relevans.sk
+421 2 323 54 614

www.relevans.sk

JUDr. Tomáš Pobijak je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pred príchodom do Advokátskej kancelárie RELEVANS pôsobil ako koncipient v advokátskej kancelárii so sídlom v Bratislave. Už počas štúdia pracoval ako právny praktikant v advokátskej kancelárii so sídlom vo Zvolene. Počas štúdia absolvoval taktiež stáž na právnom oddelení vo významnej obchodnej spoločnosti poskytujúcej IT služby na Slovensku. Hovorí plynule po anglicky.

Zameranie

Tomáš Pobijak sa špecializuje najmä na sporovú agendu v oblasti obchodného, občianskeho, správneho a konkurzného práva. Zastupuje klientov v konaní pred všeobecnými súdmi vo všetkých stupňoch rozhodovania, vrátane konaní pred správnym súdom, a v správnom konaní.