Mgr. Ivana Freudenfeld

Kontakty

Mgr. Ivana Freudenfeld
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

ivana.freudenfeld@relevans.sk
+421 2 323 54 626

www.relevans.sk

Mgr. Ivana Freudenfeld je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2013 získala titul magister práv (Mgr.). Počas celého štúdia pracovala v advokátskej kancelárii so zameraním na občianske, obchodné a trestné právo. Pred príchodom do Advokátskej kancelárie RELEVANS pôsobila ako advokátsky koncipient a poskytovala právne služby v oblasti trestného práva, neskôr sa začala špecializovať na oblasť sporovej a mimosporovej agendy v občianskoprávnych a obchodnoprávnych veciach, oblasť medzinárodného súkromného práva, ako aj na právo nehnuteľností a developmentu. Ivana hovorí po anglicky.

Zameranie

Ivana Freudenfeld sa špecializuje na sporovú agendu z oblasti občianskeho, obchodného a konkurzného práva. Vo svojej praxi sa venuje najmä príprave súdnych a iných podaní, právnych analýz a stanovísk. Participuje na príprave stratégií súdnych sporov a zastupuje klientov v konaní pred súdmi.