Mgr. Monika Širilová, MLA

Kontakty

Mgr. Monika Širilová, MLA
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

sirilova@relevans.sk
+421 2 323 54 617

www.relevans.sk

Mgr. Monika Širilová, MLA je absolventkou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. V roku 2014 úspešne ukončila štúdium na Texas Christian University, kde získala titul MLA. Zároveň absolvovala stáž v prestížnej advokátskej kancelárii v Spojených štátoch amerických. Pred príchodom do advokátskej kancelárie RELEVANS pôsobila ako koncipient v renomovanej advokátskej kancelárií. Monika hovorí plynule po anglicky.

Zameranie

Monika Širilová poskytuje právne poradenstvo predovšetkým v oblasti práva nehnuteľností, práva obchodných spoločností, obchodného práva a v oblasti konkurzov a vymáhania pohľadávok. Okrem toho sa venuje vypracovávaniu zmlúv a právnemu due diligence.