Mgr. Monika Šobichová

Kontakty

Mgr. Monika Šobichová
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

sobichova@relevans.sk