Mgr. Tomáš Ambros

Kontakty

Mgr. Tomáš Ambros
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

ambros@relevans.sk
+421 2 323 54 634

www.relevans.sk

Mgr. Tomáš Ambros je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2017 získal titul magister práv. Už popri štúdiu pracoval v Advokátskej kancelárii RELEVANS na pozícii právneho asistenta, kde po skončení štúdia nastúpil ako advokátsky koncipient. Hovorí plynule po anglicky.

Zameranie

Tomáš Ambros sa špecializuje najmä na sporovú agendu z oblasti občianskeho a obchodného práva, ako aj pracovného a rodinného práva. Venuje sa taktiež aj právnemu poradenstvu v oblasti médií a telekomunikácií.