JUDr. Alexander Kadela

Kontakty

JUDr. Alexander Kadela
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

kadela@relevans.sk
+421 2 323 54 610

www.relevans.sk

Alexander Kadela je jedným zo zakladateľov a zároveň managing partnerom, spoločníkom a konateľom Advokátskej kancelárie RELEVANS. Ako managing partner popri výkone advokácie zodpovedá za riadenie kancelárie, nastavovanie jej stratégie a styk s klientmi. Pred založením advokátskej kancelárie pôsobil v bankovníctve vo viacerých bankových domoch a neskôr bol ako riaditeľ právneho odboru takmer 7 rokov zodpovedný za právnu oblasť skupiny J&T v Slovenskej republike.  Rozsiahle skúsenosti, vysoká profesionalita, vynikajúca znalosť podnikateľského prostredia a nadštandardné strategické myslenie patria medzi kľúčové vlastnosti, pre ktoré je vyhľadávaný a oceňovaný klientmi.

Zameranie

Počas svojej dlhoročnej praxe poskytoval komplexné právne poradenstvo a zastupoval klientov v širokom spektre právnych záležitostí, pričom najrozsiahlejšiu prax a odbornosť dosiahol v oblasti sporovej agendy. Alexander Kadela zastupoval klientov v tých najzložitejších súdnych sporoch a v advokátskej kancelárii zodpovedá za prípravu stratégie súdnych sporov zastupovaných spolupracujúcimi advokátmi a koncipientmi. Súdne spory a arbitrážne konania sú pritom jednou z najvýznamnejších oblastí špecializácie Advokátskej kancelárie RELEVANS. Dynamický tím skúsených procesných právnikov zastupuje domácich aj zahraničných klientov v rozmanitých civilných alebo správnych konaniach pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom Slovenskej republiky, ako aj v arbitrážnych konaniach pred rozhodcovskými súdmi. Advokátska kancelária v súčasnosti zastupuje viac než 200 sporov (bez započítania sporov týkajúcich sa vymáhania retailových pohľadávok), pričom celkový finančný objem najvýznamnejších z nich presahuje 1 miliardu eur.