JUDr. Jana Borská

Kontakty

JUDr. Jana Borská
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

borska@relevans.sk
+421 2 323 54 633

www.relevans.sk

Jana Borská je advokátka a v súčasnosti partnerka Advokátskej kancelárie RELEVANS, aktívne sa podieľajúca na jej činnosti. Pred príchodom do Advokátskej kancelárie RELEVANS pôsobila vo viacerých významných advokátskych kanceláriách na Slovensku.

Zameranie

Počas svojej praxe získala Jana bohaté skúsenosti najmä v oblasti obchodného práva a transakčného poradenstva, so zameraním najmä na fúzie (vrátane cezhraničných fúzií), akvizície a reštrukturalizácie spoločností, vrátane projektového financovania. Ako advokátka sa podieľala na množstve významných komplexných transakcií, či už v oblasti informačných technológii, bankovníctva, energetiky, nehnuteľností, zdravotníctva, ako aj retailových projektov. Okrem uvedeného sa Jana venuje vypracúvaniu komplexných právnych analýz ako aj príprave zmlúv najmä v oblasti obchodného práva ako aj práva nehnuteľností. Klienti oceňujú najmä jej vysokú odbornosť, profesionalitu a ľudský prístup.