JUDr. Lucia Baranová

Kontakty

JUDr. Lucia Baranová
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

baranova@relevans.sk
+421 2 323 54 608

www.relevans.sk

Lucia Baranová je advokátka a v súčasnosti partnerka Advokátskej kancelárie RELEVANS, ktorá je zodpovedná najmä za PR, marketing, HR stratégiu firmy, výber nových členov tímu, ich profesionálny rozvoj a podporu firemnej kultúry. Spolu s ostatnými partnermi sa aktívne podieľa na organizovaní vnútorného života kancelárie a rozhodovaní o jej ďalšom rozvoji a smerovaní.

Zameranie

Lucia Baranová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a pôsobí v Advokátskej kancelárii RELEVANS už od jej vzniku. V minulosti sa podieľala na zastupovaní viacerých významných súdnych konaní, vypracovávala právne analýzy z oblasti občianskeho a obchodného práva a poskytovala komplexnú právnu podporu developerským projektom.