JUDr. Tomáš Bardelčík, PhD.

Kontakty

JUDr. Tomáš Bardelčík, PhD.
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

bardelcik@relevans.sk
+421 2 323 54 607

www.relevans.sk

Tomáš Bardelčík je advokát a partner Advokátskej kancelárie RELEVANS, pôsobiaci v nej od jej vzniku v roku 2011, zodpovedný za riadenie tímu procesných právnikov špecializujúcich sa na tú časť sporovej agendy, ktorú Advokátska kancelária RELEVANS považuje za najvýznamnejšiu.

Niekoľko rokov pred vznikom Advokátskej kancelárie RELEVANS Tomáš Bardelčík intenzívne spolupracoval s jej zakladateľmi a súčasnými spoločníkmi ako samostatný projektový právnik najmä v oblasti sporovej agendy a v oblasti akvizícií. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v roku 2013 úspešne ukončil doktorandské štúdium (PhD.) v odbore obchodné, finančné a daňové právo.

Zameranie

Tomáš Bardelčík sa zameriava na riešenie najvýznamnejších súdnych sporov a správnych konaní, v ktorých Advokátska kancelária RELEVANS zastupuje svojich klientov, a to formou riadenia a kontroly práce právnikov riešiacich tento typ agendy. Okrem toho sa Tomáš Bardelčík venuje kontrole analýz vypracúvaných tímom sporovej agendy. V minulosti sa Tomáš Bardelčík ako advokát významne podieľal na akvizícii banky, ďalších regulovaných subjektov ako aj rôznych podnikov, či už výrobných alebo nevýrobných, pričom v tejto súvislosti pripravoval na základe komunikácie s investormi kompletnú právnu agendu a zmluvnú dokumentáciu. Klientom Advokátskej kancelárie RELEVANS je Tomáš Bardelčík pripravený ponúknuť najmä vysokú odbornosť, zmysel pre detail a strategické myslenie.