Mgr. Marián Masarik

Kontakty

Mgr. Marián Masarik
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

masarik@relevans.sk
+421 2 323 54 620

www.relevans.sk

Marián Masarik je jedným zo zakladateľov a v súčasnosti partnerom, spoločníkom a konateľom Advokátskej kancelárie RELEVANS, stále sa aktívne podieľajúcim na jej činnosti. Pred vstupom do advokácie pôsobil v oblasti telekomunikácií a financií.

Zameranie

Marián Masarik sa špecializuje najmä na oblasť obchodného a finančného práva so zameraním predovšetkým na fúzie, akvizície, reštrukturalizácie a rôzne formy joint venture projektov. Okrem toho sa venuje aj vypracúvaniu zmlúv a právnych analýz. V minulosti sa ako advokát významne podieľal na viacerých komplexných transakciách, či už v oblasti bankovníctva, energetiky, telekomunikácií a médií, informačných technológií, zdravotníctva, infraštruktúrnych alebo retailových projektov, a to ako v rámci Slovenskej republiky, tak aj v zahraničí. Klienti oceňujú najmä jeho negociačné schopnosti, kvalitnú, vysoko efektívnu prácu a v neposlednom rade aj proklientský a ľudský prístup.