Energetika

V oblasti energetiky využívajú služby Advokátskej kancelárie RELEVANS popredné domáce aj zahraničné subjekty.


 
Naše služby zahŕňajú predovšetkým:
  • právne analýzy a výklad zákonných aj podzákonných noriem v oblasti energetiky, stanovísk a cenových rozhodnutí
  • poskytovanie právnej podpory pri akvizíciách a fúziách spoločností v oblasti energetiky, vrátane due diligence
  • príprava zmluvnej dokumentácie a úprava vzťahov medzi výrobcami, dodávateľmi, odberateľmi energie a prevádzkovateľmi sietí
  • právne poradenstvo ohľadom podmienok výkonu licencovaných činností
  • zastupovanie v konaniach a rokovaniach s úradmi, predovšetkým v konaniach o udelenie licencií či iných povolení