Fúzie / Akvizície

Orientácia na detail a efektívny business prístup. Nielen to všetko definuje tím transakčných právnikov Advokátskej kancelárie RELEVANS poskytujúcich právne služby v oblasti M & A. Za ostatné roky sme sa podieľali na veľkom množstve významných akvizícii, či už formou share deal, asset deal, prevodov podnikov alebo ich častí, realizácií fúzii (zlúčením, splynutím, cezhraničných fúziách), joint venture a ďalších foriem M & A nastavení. Poskytujeme právne poradenstvo pri realizáciách investičných zámerov domácich aj zahraničných investorov v najrozmanitejších segmentoch trhu. Medzi našich klientov patria strategickí investori, banky, finančné skupiny, domáce aj zahraničné obchodné spoločnosti, ale aj privátne osoby.


Právne služby v oblasti M & A zahŕňajú najmä:
 • právne due diligence
 • poradenstvo pri nastavovaní štruktúry transakcií
 • prípravu transakčnej dokumentácie
 • zastupovanie klientov na rokovaniach, vedenie rokovaní
 • právnu podporu a poradenstvo v oblasti financovania transakcií
 • aktívnu spoluprácu s daňovými, finančnými a inými odbornými poradcami
 • poradenstvo ohľadom problematiky súťažného práva (koncentrácie)
 • analýzy právnej úpravy fúzií, akvizícií a súvisiacich otázok
 • poradenstvo pri realizácií transakcie a post-transakčného nastavenia spoločnosti
 • zastupovanie v súvisiacich konaniach pred správnymi orgánmi a verejnými inštitúciami
Vybrané referenčné transakcie:
 • právne poradenstvo predávajúcemu pri predaji akciového podielu v spoločnosti Energetický a průmyslový holding
 • komplexné právne poradenstvo kupujúcemu pri nadobudnutí polyfunkčného projektu EUROVEA
 • komplexné právne poradenstvo kupujúcemu pri nadobudnutí hotela DoubleTree by Hilton v Košiciach
 • komplexné právne poradenstvo investičnému fondu pri kúpe spoločnosti BENESTRA, ktorá je popredným poskytovateľom telekomunikačných služieb na Slovensku
 • právne poradenstvo finančnému holdingu pri vstupe zahraničného investora do holdingu a pri navýšení podielu zahraničného investora vo finančnom holdingu
 • komplexné právne poradenstvo predávajúcim pri predaji viacerých obchodných a administratívnych centier významnému slovenskému realitnému investorovi
 • komplexné právne poradenstvo viacerým predávajúcim pri predaji portfólia logistických parkov v Devínskej Novej Vsi v Bratislave, v Nitre a v Trnave významnému zahraničnému investorovi  – skupine CTP
 • právne poradenstvo predávajúcemu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia v súvislosti s prípravou zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa predaja časti vozového parku – železničných vozňov úspešnému uchádzačovi tendra
 • komplexné právne poradenstvo akcionárovi v súvislosti s vkladom časti podniku materskej spoločnosti, pôsobiacej v oblasti odpadového hospodárstva, do základného imania dcérskej spoločnosti a následnom prevode obchodného podielu
 • komplexné právne poradenstvo kupujúcemu pri kúpe spoločností od skupiny Ballymore Group, vlastniacich rozsiahle lukratívne pozemky v Bratislave
 • komplexné právne poradenstvo strategickému investorovi v súvislosti s jeho investíciou a uzavretím akcionárskej dohody a investície do start up spoločnosti
 • komplexné právne poradenstvo obchodným spoločnostiam pôsobiacich v oblasti retail a bytov v súvislosti s ich fúziou