Mediálne právo / Telekomunikácie

V oblasti mediálneho práva a telekomunikácií poskytuje Advokátska kancelária RELEVANS klientom poradenstvo v oblastiach, ako sú napríklad:


  • uzatváranie zmlúv a riešenie vzťahov medzi autormi a vydavateľmi či prevádzkovateľmi médií
  • zastupovanie v konaniach s kolektívnymi správcami práv
  • riešenie vzťahov medzi médiami a poskytovateľmi súvisiacich služieb
  • právna podpora v oblasti regulácie reklamy, televízneho a rozhlasového vysielania
  • poskytovanie poradenstva ohľadom všetkých regulačných a licenčných aspektov platných zákonov a predpisov o médiách
  • zastupovanie pred súdmi a regulačnými orgánmi