Nehnuteľnosti / Development / Stavebníctvo

Advokátska kancelária RELEVANS má v oblasti práva nehnuteľností, developmentu a stavebníctva nepopierateľne vedúce postavenie na slovenskom trhu právnych služieb. Komplexné profesionálne poradenstvo poskytuje našim klientom rozsiahly tím právnikov s dlhoročnými skúsenosťami s najrôznejšími typmi transakcií s developerskými, stavebnými a retailovými projektmi. Nasadenie našich právnikov od štruktúrovania transakcie, korporátneho nastavenia projektových spoločností, financovania a zabezpečenia projektov, povoľovacích a schvaľovacích fáz, predaja, prenájmu a manažmentu jednotlivých nehnuteľností či zmluvných vzťahov s dodávateľmi, je zárukou kvalitných renomovaných služieb.


Naše služby zahŕňajú najmä:
 • právne due diligence nehnuteľností a projektov
 • právne poradenstvo pre územné, stavebné a kolaudačné konanie
 • právna podpora a poradenstvo pri developmente, plánovaní a výstavbe nehnuteľností
 • poradenstvo pri kúpe / predaji a nájme nehnuteľností, zväčša bytových, nebytových, veľkoobchodných a maloobchodných priestorov, kancelárskych a priemyselných priestorov
 • právna podpora a poradenstvo pri prenájme nehnuteľností
 • právna podpora a poradenstvo v oblasti financovania projektov a akvizícii
 • poradenstvo a príprava zmluvnej dokumentácie podľa medzinárodných štandardov FIDIC
 • príprava všetkej súvisiacej zmluvnej dokumentácie podľa potrieb a projektu klienta (akvizičné zmluvy, nájomné a podnájomné vzťahy, záložné zmluvy a zmluvy o vecných právach, návrhy dokumentácie potrebnej pre vykonanie rozhodnutí o zápisoch a mnohé iné)
 • zastupovanie v konaniach pred správnymi orgánmi, súdmi a verejnými inštitúciami
Vybrané referenčné projekty:

Zuckermandel

Právne poradenstvo pri financovaní, výstavbe a komplexnej zmluvnej agende multifunkčného centra Zuckermandel

 • právne poradenstvo pri povoľovacích procesoch a výstavbe
 • poradenstvo pri bankovom financovaní projektu (niekoľko bilaterálnych a syndikátnych úverov)
 • príprava komplexnej vzorovej dokumentácie
 • zastupovanie klienta na rokovaniach s tretími stranami (vrátane negociácii s ČSOB group)
 • úprava právnych vzťahov s dodávateľmi a inými obchodnými partnermi
 • iné právne poradenstvo týkajúce sa prevádzky a správy projektu
Fuxova

Poskytovanie komplexných právnych služieb v súvislosti s výstavbou, financovaním, ako aj s predajom jednotlivých bytov a nebytových priestorov bytového domu Fuxova

 • právne poradenstvo v súvislosti s nadobudnutím pozemkov
 • právne poradenstvo pri povoľovacích procesoch a výstavbe
 • poradenstvo pri financovaní projektu
 • príprava komplexnej vzorovej dokumentácie
 • zastupovanie klienta na rokovaniach s tretími stranami
 • úprava právnych vzťahov s dodávateľmi a inými obchodnými partnermi
Panorama

Zastrešenie právneho poradenstva počas celého trvania projektu Panorama City, ako aj v súvislosti s výstavbou projektov Panorama City Business II a III Bratislava a prípravou ich predaja a prenájmu

 • právne poradenstvo pri povoľovacích procesoch a výstavbe
 • poradenstvo pri financovaní projektov
 • príprava komplexnej vzorovej dokumentácie
 • zastupovanie klienta na rokovaniach s tretími stranami
 • úprava právnych vzťahov s dodávateľmi a inými obchodnými partnermi
 • iné právne poradenstvo týkajúce sa prevádzky a správy projektov
EUROVEA

Poskytovanie právneho poradenstva kupujúcemu pri nadobudnutí polyfunkčného centra EUROVEA a následné poskytovanie komplexných právnych služieb

 • due diligence proces
 • štruktúrovanie transakcie, negociácie, pripomienkovanie a príprava transakčnej dokumentácie
 • právne poradenstvo pri financovaní transakcie
 • vypracovanie vzorovej dokumentácie
 • komplexné právne služby súvisiace s riešením každodennej agendy prevádzky a správy projektu
Eperia

Poskytovanie komplexného právneho poradenstva pri nadobudnutí pozemkov, ako aj pri výstavbe projektu polyfunkčného centra Eperia v Prešove a jeho celkovom zazmluvňovaní

 • právne poradenstvo pri povoľovacích procesoch a výstavbe
 • poradenstvo pri financovaní projektu
 • príprava komplexnej vzorovej dokumentácie
 • zastupovanie klienta na rokovaniach s tretími stranami
 • úprava právnych vzťahov s dodávateľmi a inými obchodnými partnermi
River Park

Poskytovanie komplexného právneho poradenstva týkajúceho sa prenájmu, správy a prevádzky multifunkčného projektu River Park

Westend Business Park v Bratislave

Komplexné právne služby a poradenstvo pre administratívnu biznis zónu

Karloveské rameno

Poskytovanie právnych služieb súvisiacich s výstavbou, financovaním, predajom a nájmom nebytových priestorov