Pracovné právo / Rodinné právo

Advokátska kancelária RELEVANS poskytuje právne služby v oblasti pracovného práva a zaoberá sa okrem iného najmä:


  • manažérskymi zmluvami, pracovnými zmluvami a inými pracovnoprávnymi dokumentmi upravujúcimi vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami
  • ukončovaním pracovných pomerov a prepúšťaním zamestnancov, vrátane poradenstva pri ukončovaní činnosti podniku a hromadnom prepúšťaní
  • právnymi auditmi a due diligence v oblasti pracovného práva
  • zodpovednosťou v pracovnoprávnych vzťahoch
  • pracovnoprávnymi spormi
  • kolektívnymi zmluvami a vyjednávaním s odborovými organizáciami

 

Poskytujeme tiež právne služby v oblasti rodinného práva, najmä pri:


  • rozvode manželstva a úprave práv a povinností k maloletým deťom po rozvode
  • vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • spisovaní všetkých druhov rodičovských dohôd
  • príprave návrhov a iných podaní, zastupovaní v konaniach