Zmluvy

Advokátska kancelária RELEVANS zabezpečuje komplexný právny servis vo vzťahu ku všetkým zmluvným typom upraveným v právnom poriadku Slovenskej republiky, ale aj k atypickým zmluvám podľa potrieb klientov.


Naše služby poskytujeme tak fyzickým ako aj právnickým osobám, inštitúciám aj zahraničným subjektom. Zmluvy pripravujeme v slovenskom a anglickom jazyku. Naše služby pokrývajú celý proces vytvárania zmlúv, od konzultácií, rokovaní až po ich samotnú prípravu a vyhotovenie.