Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore časti zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov s Ústavou Slovenskej republiky

6. marca 2019

Tento článok nadväzuje na prechádzajúci príspevok publikovaný v Právnom bulletine Advokátskej kancelárie RELEVANS s.r.o. s názvom „Pravidlá nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov a ich pripravované zmeny“, v ktorom sme predpokladali rozpor niektorých ustanovení zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“), predovšetkým:

Čítajte viac


Ako je to s námietkou premlčania vznesenou po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti medzitýmneho rozsudku?

5. februára 2019

Môže žalovaná strana po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti medzitýmneho rozsudku v civilnom sporovom konaní účinne vzniesť námietku premlčania voči premlčanému nároku žalobcu, o ktorého základe súd v medzitýmnom rozsudku rozhodol, že existuje? V tomto článku sa venujeme praktickému problému, s ktorým sme sa stretli v právnej praxi. Konkrétne ide o otázku, či je súd v sporovom konaní povinný

Čítajte viac


Nové nariadenie o prospekte cenných papierov

5. februára 2019

Jedným z mnohých právnych predpisov EÚ smerujúcich k dobudovaniu Únie kapitálových trhov je aj Nariadenie EÚ č. 2017/ 1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu. Nariadenie sa má s výnimkou niektorých článkov plne uplatňovať od 21. júla 2019. Cieľom tohto článku je

Čítajte viac


Doplnenie odvolacích dôvodov do blanketového odvolania po lehote na podanie odvolania podľa CSP

18. decembra 2018

Je možné doplniť odvolacie dôvody do tzv. blanketového odvolania[1] aj po uplynutí lehoty na podanie odvolania? Podľa názoru Najvyššieho súdu SR to možné je. V tomto príspevku sa bližšie pozrieme na odôvodnenie uznesenia Najvyššieho súdu SR zo dňa 27.02.2018, sp. zn. 6Cdo/175/2017 (ďalej aj „Rozhodnutie“), podľa ktorého je súd v prípade blanketového odvolania povinný prihliadať na odvolacie

Čítajte viac


Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - zmeny v oblasti správy bytových domov

18. decembra 2018

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (zákon č. 283/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2018) má za cieľ odstrániť komplikovanosť a obsolentnosť úpravy niektorých oblastí zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Napriek svojmu úmyselnému zjednodušeniu má ambíciu spresniť niektoré inštitúty a zvýšiť kontrolu a možnosti vlastníkov pri správe ich nehnuteľností. Popri zavedení nových pojmov a práv

Čítajte viac


1 z 1712345...10...Posledná »