Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Zmluva v prospech tretej osoby

21. mája 2019

V súkromnom práve všeobecne platí zásada, že zmluva ako dvojstranný či viacstranný právny úkon zakladá práva a povinnosti len medzi zmluvnými stranami, ako jej priamymi účastníkmi. V tomto smere je výnimkou zmluva v prospech tretej osoby podľa § 50 Občianskeho zákonníka, [1] nakoľko na základe takejto zmluvy môže nadobudnúť práva aj osoba, ktorá nie je jej zmluvnou stranou. Práve

Čítajte viac


Odklad právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia napadnutého dovolaním

26. apríla 2019

V tomto príspevku sa bližšie pozrieme na to, kedy môže dovolací súd na návrh odložiť vykonateľnosť alebo právoplatnosť rozhodnutia napadnutého dovolaním.   Taktiež sa bližšie pozrieme na poslednú novelizáciu CSP, [1] ktorá zakotvila automatický odkladný účinok dovolania podaného v konaní, v ktorom sa uplatňuje nárok zo zmenky.  Všeobecne k právoplatnosti a vykonateľnosti súdnych rozhodnutí Na úvod tohto príspevku je potrebné

Čítajte viac


Zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby

26. apríla 2019

Počnúc dňom 01.01.2018 bol do znenia Obchodného zákonníka začlenený nový inštitút tzv. zodpovednosti ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby a to v podobe novo koncipovaného ustanovenia § 66aa.[1] Do prijatia tejto novely síce obsahoval Obchodný zákonník bližšie vymedzenie pojmu ovládaná a ovládajúca osoba, no neobsahoval ustanovenia, ktoré by zakladali podmienky prípadnej koncernovej zodpovednosti materskej spoločnosti (ovládajúcej osoby) za

Čítajte viac


Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore časti zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov s Ústavou Slovenskej republiky

6. marca 2019

Tento článok nadväzuje na prechádzajúci príspevok publikovaný v Právnom bulletine Advokátskej kancelárie RELEVANS s.r.o. s názvom „Pravidlá nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov a ich pripravované zmeny“, v ktorom sme predpokladali rozpor niektorých ustanovení zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“), predovšetkým:

Čítajte viac


Ako je to s námietkou premlčania vznesenou po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti medzitýmneho rozsudku?

5. februára 2019

Môže žalovaná strana po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti medzitýmneho rozsudku v civilnom sporovom konaní účinne vzniesť námietku premlčania voči premlčanému nároku žalobcu, o ktorého základe súd v medzitýmnom rozsudku rozhodol, že existuje? V tomto článku sa venujeme praktickému problému, s ktorým sme sa stretli v právnej praxi. Konkrétne ide o otázku, či je súd v sporovom konaní povinný

Čítajte viac


1 z 1712345...10...Posledná »