Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Trovy konania v CSP

29. septembra 2017

Právna úprava inštitútu trov konania v Civilnom sporovom poriadku [1] (ďalej aj „CSP“), pri jej porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou v Občianskom súdnom poriadku (ďalej aj „OSP“) [2] , prešla pomerne rozsiahlou koncepčnou zmenou. Zákonodarca si dal za cieľ zjednodušiť a zefektívniť doterajšiu právnu úpravu a odstrániť inštitúty, ktoré sa v praxi neosvedčili. [3] Či sa zákonodarcovi

Čítajte viac


Byt ako apartmán z pohľadu práva

29. septembra 2017

Nový trend výstavby apartmánov, ateliérov, štúdií alebo iných nebytových priestorov v mestách namiesto bytov a razenie polyfunkčných komplexov developermi namiesto klasických bytových domov je na trhu nehnuteľností pri ponuke a predaji novostavieb čoraz väčšia samozrejmosť. Otázky na markantné rozdiely z pohľadu praxe a práva, a výhody či nevýhody bývania v byte oproti bývaniu v apartmáne

Čítajte viac


K znaleckému dokazovaniu a odborným vyjadreniam v CSP

30. augusta 2017

V tomto článku sa budeme podrobnejšie venovať niektorým čiastkovým otázkam a problémom znaleckého dokazovania po rekodifikácii civilného procesu. Sústredíme sa najmä na problematiku súčinnosti strán a tretích osôb pri vyhotovovaní znaleckého posudku, ako aj na niektoré otázky súvisiace s odbornými vyjadreniami. Úvod do problematiky Celková zmena koncepcie civilného sporu sa odrazila najmä v úprave dokazovania, v rámci ktorej je dôkazná

Čítajte viac


Subdodávatelia partnerov verejného sektora a ich zákonné povinnosti

30. augusta 2017

S účinnosťou od 1.2.2017 bol zákonom č. 315/2017 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon tiež označený ako tzv. protischránkový zákon, zriadený register partnerov verejného sektora. Do registra sa ako partneri verejného sektora zapisujú všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú zákonom definované znaky partnera verejného sektora a ktorí súčasne prijímajú verejné zdroje

Čítajte viac


Novela zákona o súdnych poplatkoch

30. augusta 2017

Dňa 10. mája bol prijatý zákon č. 152/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony (ďalej len „Novela“). Novela sa výrazne dotkla aj zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ktorého

Čítajte viac


1 z 1212345...10...Posledná »