Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Spoločnosť v kríze

10. novembra 2015

Dňa 23. apríla 2015 sa Národná rada SR uzniesla na zákone č. 87/2015 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa do Obchodného zákonníka (ďalej len „ObchZ“) doplnili ustanovenia § 67a až 67i, upravujúce právne pomery spoločnosti v kríze (ďalej len „ustanovenia o kríze“). Ustanovenia o kríze nadobudli účinnosť od 1. januára 2016. Následkom prijatia ustanovení o kríze je, že určité

Čítajte viac


Jednoduchá spoločnosť na akcie

10. novembra 2015

Novela Obchodného zákonníka schválená 12. novembra 2015 Národnou radou Slovenskej republiky zavádza do právneho poriadku nový typ kapitálovej obchodnej spoločnosti – JEDNODUCHÁ SPOLOČNOSŤ NA AKCIE. Jednoduchá spoločnosť na akcie predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá preberá niektoré prvky spoločnosti s ručením obmedzeným, ale najmä však akciovej spoločnosti. Ako uvádza dôvodová správa, účelom návrhu zákona je

Čítajte viac


17 z 17« Prvá...10...1314151617