Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Zákaz vrátenia vkladu v podmienkach slovenského právneho prostredia

28. februára 2018

Inštitút zákazu vrátenia vkladu (spolu s inštitútom spoločnosti v kríze) sa s účinnosťou od 1.1.2016 stal súčasťou slovenského právneho poriadku, kedy boli do Obchodného zákonníka doplnené tomu zodpovedajúce ustanovenia.[1] Právna úprava a ani nám známa slovenská judikatúra nedávajú jednoznačné odpovede na praktické otázky a podnety vyvstávajúce v podnikateľskej a právnej praxi. Uvedené má za následok

Čítajte viac


Zádržné zo zmluvy o dielo v konkurze

28. februára 2018

Úvod do problematiky V súčasnom trende realizovania developerských projektov (najmä tých zastrešovaných väčšími developerskými spoločnosťami) sa v rámci ich výstavby a usporiadania vzájomných vzťahov medzi developerom (objednávateľom) a stavebnou firmou (zhotoviteľom) v súvislosti s dodaním stavby, resp. stavebných prác na základe zmluvy o dielo podľa ust. §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka[1], súčasťou zmluvy ako štandardné ustanovenie stáva úprava tzv. zádržného. V súvislosti

Čítajte viac


Významná novela Obchodného zákonníka

9. januára 2018

Zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník[1] a niektoré ďalšie zákony, zo dňa 12.10.2017, predstavuje ďalší krok smerom ku kvalitnejšiemu a spravodlivejšiemu podnikateľskému prostrediu. Medzi najvýznamnejšie zmeny patria: zastavenie nepoctivých zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností; rozšírenie zodpovednosti štatutárnych orgánov a spoločníkov v spoločnostiach; opatrenia proti tzv. „bielym koňom“; pravidlá tvorby a rozdelenia kapitálových fondov; osobitné prostriedky

Čítajte viac


Právo konať pred súdom vo svojom jazyku

9. januára 2018

V zmysle zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky sa súdne konania v Slovenskej republike vedú v štátnom jazyku, ktorým je podľa čl. 6 Ústavy SR[1] slovenský jazyk. V praxi sa však často stáva, že nie každá osoba, ktorá uplatňuje svoje práva v konaní pred slovenskými súdmi, slovenský jazyk ovláda alebo mu rozumie. Na to,

Čítajte viac


Využitie zmluvných štandardov FIDIC v slovenskom práve

30. novembra 2017

Všeobecne k využitiu zmluvných štandardov V rámci výstavbových projektov na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle sa v posledných rokoch v podnikateľskej stavebnej praxi rozšírilo využívanie rôznych štandardizovaných zmluvných podmienok. Takýmito sú napríklad VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen) v Nemecku, JCT (Joint Contracts Tribunal) podmienky vo Veľkej Británii alebo DBIA (Design -Built Institute of America) podmienky používané

Čítajte viac


5 z 17« Prvá...34567...10...Posledná »