Právny bulletin

Bulletin Advokátskej kancelárie RELEVANS sa zameriava na novoprijaté právne úpravy a aktuálne právne otázky a problémy, ktoré by Vás mohli zaujímať a mohli by Vám pomôcť v rámci Vášho podnikania.

ROK:
MESIAC:

Úvaha nad rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky o neplatnosti generálneho plnomocenstva

31. októbra 2017

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ÚS SR“) vo svojom uznesení, sp. zn. III. ÚS 353/2012-17, zo dňa 1.8.2012 (ďalej aj „Uznesenie“) vyjadril právny názor, že generálne plnomocenstvo vystavené zo strany spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj „spoločnosť“) je absolútne neplatným právnym úkonom pre jeho rozpor so zákonom. Konkrétne, podľa ÚS SR: „V prvom prípade, ak

Čítajte viac


Notár ako súdny komisár rozhodujúci v dedičských veciach - neústavnosť?

31. októbra 2017

Dňa 1.8.2017 bol Ústavnému súdu SR doručený návrh Okresného súdu Dunajská Streda na vyslovenie nesúladu niektorých ustanovení Civilného mimosporového poriadku s Ústavou SR. V tomto článku sa bližšie pozrieme na dôvody, ktorými Okresný súd Dunajská Streda napáda predmetné ustanovenia a na možné dôsledky vyslovenia ich neústavnosti. Okresný súd Dunajská Streda (ďalej aj „OS DS“) navrhol Ústavnému súdu Slovenskej

Čítajte viac


Trovy konania v CSP

29. septembra 2017

Právna úprava inštitútu trov konania v Civilnom sporovom poriadku [1] (ďalej aj „CSP“), pri jej porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou v Občianskom súdnom poriadku (ďalej aj „OSP“) [2] , prešla pomerne rozsiahlou koncepčnou zmenou. Zákonodarca si dal za cieľ zjednodušiť a zefektívniť doterajšiu právnu úpravu a odstrániť inštitúty, ktoré sa v praxi neosvedčili. [3] Či sa zákonodarcovi

Čítajte viac


Byt ako apartmán z pohľadu práva

29. septembra 2017

Nový trend výstavby apartmánov, ateliérov, štúdií alebo iných nebytových priestorov v mestách namiesto bytov a razenie polyfunkčných komplexov developermi namiesto klasických bytových domov je na trhu nehnuteľností pri ponuke a predaji novostavieb čoraz väčšia samozrejmosť. Otázky na markantné rozdiely z pohľadu praxe a práva, a výhody či nevýhody bývania v byte oproti bývaniu v apartmáne

Čítajte viac


K znaleckému dokazovaniu a odborným vyjadreniam v CSP

30. augusta 2017

V tomto článku sa budeme podrobnejšie venovať niektorým čiastkovým otázkam a problémom znaleckého dokazovania po rekodifikácii civilného procesu. Sústredíme sa najmä na problematiku súčinnosti strán a tretích osôb pri vyhotovovaní znaleckého posudku, ako aj na niektoré otázky súvisiace s odbornými vyjadreniami. Úvod do problematiky Celková zmena koncepcie civilného sporu sa odrazila najmä v úprave dokazovania, v rámci ktorej je dôkazná

Čítajte viac


5 z 16« Prvá...34567...10...Posledná »