Each detail is relevant,
all details are RELEVANS

Kľúčové oblasti pôsobenia

Sporová
agenda

Sporová
agenda

Sporová agenda predstavuje jednu z kľúčových oblastí pôsobenia RELEVANS, ktorá disponuje silným tímom skúsených procesných právnikov. Špecializovaný tím zastupuje domácich aj zahraničných klientov pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom Slovenskej republiky, Európskym súdom pre ľudské práva, ako aj v arbitrážnych konaniach.

Právo
real estate

Právo
real estate

RELEVANS má v oblasti práva nehnuteľností, developmentu a stavebníctva vedúce postavenie na slovenskom trhu právnych služieb. Komplexné profesionálne poradenstvo poskytuje našim klientom rozsiahly tím právnikov s dlhoročnými skúsenosťami s najrôznejšími typmi transakcií a developerskými, stavebnými a retailovými projektmi.

Fúzie
a akvizície

Fúzie
a akvizície

Orientácia na detail a efektívny business prístup. Nielen to všetko definuje tím transakčných právnikov RELEVANS poskytujúcich právne služby v oblasti M&A. Za ostatné roky sa kancelária podieľala na veľkom množstve významných akvizícii, či už formou share deal, asset deal, prevodov podnikov alebo ich častí, realizácií fúzii, joint venture a ďalších foriem M&A nastavení.

Právo obchodných
spoločností

Právo obchodných
spoločností

RELEVANS poskytuje právne poradenstvo vo všetkých oblastiach života obchodných spoločností, od výberu vhodnej právnej formy, predmetov činností a založenia, až po ich fúziu, rozdelenie, premenu alebo zánik.

Bankovníctvo / Cenné papiere / Financovanie

Bankovníctvo / Cenné papiere / Financovanie

Sofistikované právne poradenstvo a vysoko profesionálny prístup našich právnikov vytvára z právnych služieb v oblasti bankovníctva, cenných papierov, finančných a kapitálových trhov jednu z najvýznamnejších špecializácii RELEVANS.