10 OTÁZOK PRE MARTINU KRUPCOVÚ

Čo má na svojej práci najradšej naša advokátka Martina Krupcová? Kto najviac ovplyvnil jej profesijný život a čo by odkázala mladým ľudom, ktorí uvažujú o právnickej profesii? Na tieto aj ďalšie otázky odpovedala pre spoločenskú rubriku portálu právnych noviniek epravo.sk.

Mgr. Martina Krupcová je advokátka, ktorá pôsobí v M&A divízii Advokátskej kancelárie RELEVANS s.r.o., kde vedie jedno z oddelení, ktorého chod zabezpečuje po odbornej aj personálnej stránke. Špecializuje sa na transakčné poradenstvo, v rámci čoho zastrešovala transakcie týkajúce sa spoločností z rôzneho segmentu, vrátane nehnuteľností, IT a retailu. Venuje sa tiež právu cenných papierov a poradenstvu v súvislosti s real estate projektami. Právo študovala na Slovensku a vo Francúzsku, advokátkou sa stala v roku 2015.

1. Čo máte na svojej práci najradšej?
Na práci M&A advokáta oceňujem to, že je rôznorodá a advokáta posúva aj v iných ako právnych oblastiach. Je s ňou totiž spojená úzka spolupráca s odborníkmi z iných odvetví (dane, financie, účtovníctvo atď.) a s klientom, čo umožňuje bližšie porozumieť odvetviu, v ktorom pôsobí. Tieto výhody sú v AK RELEVANS znásobené, nakoľko pri našich dlhodobých klientoch sa spôsob spolupráce vyvinul tak, že sme s nimi a ich tímami v intenzívnom kontakte, zdieľame s nimi vedomosť o rôznych, aj neprávnych, detailoch projektu a nebojíme sa sami prevziať iniciatívu zameranú na napredovanie projektu. Tento spôsob spolupráce umožňuje navnímať aj iné ako právne motívy obchodných rozhodnutí klientov, čo považujem za jednu z najväčších pridaných hodnôt M&A advokáta.

2. Kto alebo čo najviac ovplyvnilo Váš profesný život?
Profesne ma formovali kancelárie, v ktorých som pôsobila, a ľudia, s ktorými som mala možnosť spolupracovať. Posunuli ma nielen odborne, ale aj osobnostne – boli pre mňa inšpiráciou pre ich prístup k práci. Verím totiž, že dobré poskytovanie právnych služieb nemá byť založené len na odbornosti, ale aj na spôsobe, akým advokát pristupuje k práci, k výstupom, ku klientom.  

3.  Čo by ste odkázali mladým ľudom, ktorí uvažujú o právnickej profesii?
Mladí ľudia môžu právnickú profesiu vnímať ako nudnú, repetitívnu a nekreatívnu prácu, čo mnohých odradí o práve vôbec uvažovať. Z môjho pohľadu právo takým nie je, ak k zadaniam pristupujete s entuziazmom a úprimnou snahou naučiť sa niečo nové. Práca advokáta vie byť aj kreatívna, nakoľko často spočíva v hľadaní spôsobov, riešení a kompromisov.  Tým, ktorí so štúdiom práva už začali, odporúčam snažiť sa už popri štúdiu nadobudnúť čo najviac praxe v odbore a využiť z nej maximum. Získajú tak nielen konkurenčnú výhodu, ale predovšetkým budú mať možnosť zistiť, čo daná práca obnáša a čomu by sa chceli po škole venovať. Prax tiež môže pôsobiť motivačne v situácii, kedy tak nepôsobí samotné štúdium, čo bol aj môj prípad.

4. Čím sú dnešní študenti iní oproti predošlým generáciám?
Dnešní študenti si silnejšie uvedomujú a presadzujú požiadavku na dostatok voľného času pre osobnú realizáciu. Toto vnímam ako veľmi pozitívny posun. Popri tejto požiadavke však zároveň majú očakávania rýchlejšieho rastu v práci (seniority), čo už nemusí byť v úplnom súlade s ich predchádzajúcou požiadavkou. Tiež mám pocit, že chcú byť čo najrýchlejšie samostatní, a teda preferujú samostatnú prácu pred prácou pod odborným vedením.

5. Čím by ste boli, keby ste neboli právničkou?
Pracovala by som s nehnuteľnosťami alebo s financiami.

6.  Kto Vás v osobnom či pracovnom živote najviac motivuje?
V osobnom živote ma motivuje rodina a spoločné zážitky. V práci ma motivujú ľudia, ktorí sú zanietení pre svoju prácu a úspešne zvládnuté zadanie.

7.  Aký druh relaxácie je pre Vás ideálny?
Wellness a akákoľvek voľnočasová aktivita s rodinou.

8. Odporučíte nám nejakú zaujímavú knižku?
Z beletrie vo mne zarezonovali napríklad Fight Club od Chucka Palahniuka, 1984 od Georga Orwella a The Road od Cormac McCarthy. Nedávno som si dobre oddýchla aj pri Neaploskej ságe od Eleny Ferrante.

9. Akí ľudia Vás dokážu najviac rozčúliť?
Takí, ktorým chýba pokora a schopnosť vecne diskutovať. A potom takí, ktorí dlho vyberajú film na Netflixe.

10. Rozhodnosť je vo Vašej práci iste podmienkou. Sú však v živote situácie, kedy sa cítite nerozhodne?
Pri výbere filmu na Netflixe.