RELEVANS MÁ NOVÝCH PARTNEROV

Je nám potešením oznámiť, že Tomáš Bardelčík a Jana Borská boli vymenovaní za partnerov RELEVANS a pripojili sa tak k dvom zakladajúcim partnerom – Alexandrovi Kadelovi a Mariánovi Masarikovi.

Alexander Kadela, managing partner RELEVANS v súvislosti s vymenovaním nových partnerov uviedol: „Naša advokátska kancelária každoročne rastie a upevňuje svoje postavenie na trhu právnych služieb, a to napriek silnej konkurencii. Je to výsledok našej neustálej snahy o zlepšovanie sa a poskytovanie právnych služieb na najvyššej možnej odbornej úrovni. Tomáš Bardelčík a Jana Borská sú nielen uznávanými odborníkmi vo svojej oblasti a schopnými manažérmi, ale taktiež ľuďmi s vášňou pre právo. Verím, že rozšírenie počtu partnerov prispeje k ďalšiemu rozvoju kancelárie a skvalitňovaniu našich služieb. Noví partneri majú našu plnú podporu a želám im veľa úspechov.“

Vľavo: Jana Borská, vpravo : Tomáš Bardelčík

 

Tomáš Bardelčík

Tomáš Bardelčík pôsobí v RELEVANS už od jej vzniku a je zároveň vedúcim divízie sporovej agendy. Niekoľko rokov pred vznikom RELEVANS intenzívne spolupracoval s jej zakladateľmi a súčasnými spoločníkmi ako samostatný projektový právnik najmä v oblasti sporovej agendy a v oblasti akvizícií.

Tomáš Bardelčík sa zameriava na riešenie najvýznamnejších súdnych sporov a správnych konaní, v ktorých RELEVANS zastupuje svojich klientov, riadi a kontroluje prácu tímu procesných právnikov. V minulosti sa ako advokát významne podieľal na akvizícii banky, ďalších regulovaných subjektov ako aj rôznych podnikov, pričom v tejto súvislosti pripravoval na základe komunikácie s investormi kompletnú právnu agendu a zmluvnú dokumentáciu.

Jana Borská

Jana Borská posilnila tím RELEVANS v máji roku 2017. Predtým pôsobila vo viacerých významných advokátskych kanceláriách na Slovensku.

Počas svojej praxe získala bohaté skúsenosti najmä v oblasti obchodného práva a transakčného poradenstva, so zameraním na fúzie (vrátane cezhraničných fúzií), akvizície a reštrukturalizácie spoločností, vrátane projektového financovania. Ako advokátka sa podieľala na množstve významných komplexných transakcií, či už v oblasti informačných technológii, bankovníctva, energetiky, nehnuteľností, zdravotníctva, ako aj retailových projektov.

Jana Borská sa v rámci RELEVANS spolu s tímom právnikov zameriava najmä na M&A transakcie a spoločne s managing partnerom Alexandrom Kadelom sa venuje taktiež business developmentu.