2. mája 2022 | RELEVANS Legal News

Rozsiahle zmeny Autorského zákona

Čítať ďalej

27. apríla 2022 | RELEVANS News

RELEVANS je po tretíkrát Domácou advokátskou kanceláriou! Ďakujeme.

Čítať ďalej

21. marca 2022 | RELEVANS News

10 otázok pre Miroslavu Zelenákovú

Čítať ďalej

18. marca 2022 | RELEVANS News

Raňajky v RELEVANS

Čítať ďalej

10. marca 2022 | RELEVANS Legal News

Zodpovednosť autora výroku zverejneného v periodickej tlači za zásah do osobnostných práv tretej osoby

Čítať ďalej

23. februára 2022 | RELEVANS Legal News

K aplikovateľnosti občianskoprávnej úpravy premlčania na niektoré špecifické obchodné záväzkové vzťahy

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera