19. januára 2021 | RELEVANS Legal News

Modernizácia obchodných spoločností na obzore: plánované zmeny v obchodných spoločnostiach v kontexte rekodifikácie súkromného práva

Čítať ďalej

12. januára 2021 | RELEVANS Legal News

Vyjadrenie sporovej strany a výpoveď svedka ako neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti

Čítať ďalej

2. decembra 2020 | RELEVANS News

Úspechy RELEVANS v rebríčku “10 Largest Law Firms in Slovakia”

Čítať ďalej

4. novembra 2020 | RELEVANS Legal News

Osud zabezpečenia záväzku pri zmene v osobe dlžníka alebo veriteľa

Čítať ďalej

2. novembra 2020 | RELEVANS Legal News

Obnova civilného konania v dôsledku trestného činu sudcu

Čítať ďalej

6. októbra 2020 | RELEVANS Legal News

Základy autorského práva a licencie

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera