12. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Porovnanie požiadaviek na určitosť predmetu tzv. hlavnej zmluvy pri obchodnoprávnej a občianskoprávnej zmluve o budúcej zmluve

Čítať ďalej

12. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu v civilnom konaní

Čítať ďalej

28. februára 2020 | RELEVANS News

Martina Martáková bude v RELEVANS viesť oddelenie M&A divízie

Čítať ďalej

7. februára 2020 | RELEVANS Legal News

Nové požiadavky na energetickú hospodárnosť budov vo svetle európskej legislatívy

Čítať ďalej

7. februára 2020 | RELEVANS Legal News

5 dôvodov, prečo je teraz ten správny čas venovať sa energetike

Čítať ďalej

10. januára 2020 | RELEVANS Legal News

Lehota na podanie odvolania proti rozsudku

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera