10. marca 2022 | RELEVANS Legal News

Zodpovednosť autora výroku zverejneného v periodickej tlači za zásah do osobnostných práv tretej osoby

Čítať ďalej

23. februára 2022 | RELEVANS Legal News

K aplikovateľnosti občianskoprávnej úpravy premlčania na niektoré špecifické obchodné záväzkové vzťahy

Čítať ďalej

16. februára 2022 | RELEVANS News

10 otázok pre Martinu Krupcovú

Čítať ďalej

20. januára 2022 | RELEVANS Legal News

Zmeny Zákonníka práce v roku 2022

Čítať ďalej

20. januára 2022 | RELEVANS Legal News

Spracúvanie biometrických údajov z pohľadu GDPR

Čítať ďalej

20. decembra 2021 | RELEVANS Legal News

Sprostredkovateľské vzťahy podľa GDPR

Čítať ďalej

    Prihláste sa
    do newslettera