2. októbra 2020 | RELEVANS Legal News

Veľké zmeny v Obchodnom zákonníku

Čítať ďalej

9. septembra 2020 | RELEVANS Legal News

Nové povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou COVID-19

Čítať ďalej

8. septembra 2020 | RELEVANS Legal News

Význam nariadenia neodkladného opatrenia popri zabezpečovacom opatrení

Čítať ďalej

5. augusta 2020 | RELEVANS Legal News

K inštitútu zmeny žaloby v civilnom sporovom konaní

Čítať ďalej

22. júla 2020 | RELEVANS Legal News

Sudcovská tvorba práva

Čítať ďalej

4. júna 2020 | RELEVANS Legal News

Hlavné ciele programového vyhlásenia novej vlády pre oblasť energetiky

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera