6. apríla 2020 | RELEVANS News

10 otázok pre nášho riadiaceho partnera

Čítať ďalej

3. apríla 2020 | RELEVANS Legal News

Opatrenia vo finančnej oblasti v súvislosti s ochorením Covid – 19

Čítať ďalej

31. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Opatrenia na zmiernenie negatívneho vplyvu ochorenia Covid-19 na podnikateľov

Čítať ďalej

31. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Odporúčania pre zamestnávateľov v súvislosti s ochorením COVID-19

Čítať ďalej

31. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Vplyv šírenia ochorenia COVID -19 a s tým spojené opatrenia štátu na nájom nebytových priestorov z pohľadu prenajímateľa

Čítať ďalej

12. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Porovnanie požiadaviek na určitosť predmetu tzv. hlavnej zmluvy pri obchodnoprávnej a občianskoprávnej zmluve o budúcej zmluve

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera