28. februára 2018 | RELEVANS Legal News

Zádržné zo zmluvy o dielo v konkurze

Čítať ďalej

15. februára 2018 | RELEVANS News

Lucia Baranová novou partnerkou RELEVANS

Čítať ďalej

9. januára 2018 | RELEVANS Legal News

Významná novela Obchodného zákonníka

Čítať ďalej

9. januára 2018 | RELEVANS Legal News

Právo konať pred súdom vo svojom jazyku

Čítať ďalej

30. novembra 2017 | RELEVANS Legal News

Využitie zmluvných štandardov FIDIC v slovenskom práve

Čítať ďalej

30. novembra 2017 | RELEVANS Legal News

K monitorovaniu komunikácie z pracovného e-mailu zamestnanca zamestnávateľom

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera