4. októbra 2017 | RELEVANS News

AIJA conference v Bratislave

Čítať ďalej

29. septembra 2017 | RELEVANS Legal News

Trovy konania v CSP

Čítať ďalej

29. septembra 2017 | RELEVANS Legal News

Byt ako apartmán z pohľadu práva

Čítať ďalej

30. augusta 2017 | RELEVANS Legal News

K znaleckému dokazovaniu a odborným vyjadreniam v CSP

Čítať ďalej

30. augusta 2017 | RELEVANS Legal News

Subdodávatelia partnerov verejného sektora a ich zákonné povinnosti

Čítať ďalej

30. augusta 2017 | RELEVANS Legal News

Novela zákona o súdnych poplatkoch

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera