Prečítajte si článok, ktorý pre prílohu týždenníka TREND – Právo a advokácia pripravil partner našej kancelárie Slavomír Máčaj:

BUDE SPORY ČOSKORO ROZHODOVAŤ UMELÁ INTELIGENCIA?

Ako prudký rozvoj umelej inteligencie ovplyvní poskytovanie právnych služieb

V súčasnosti sa veľa diskutuje o umelej inteligencii, jej možnostiach a schopnostiach a jej vplyve na výkon rôznych povolaní. Pozornosť sa upriamuje najmä na chatbota chatGPT od spoločnosti OpenAI, ale vývoju umelej inteligencie sa intenzívne venujú všetci veľkí hráči a mnohé startupy. Uvoľnením pluginov a API rozhrania spoločnosť OpenAI dáva možnosť tretím stranám ľahko vyvíjať nadväzujúce aplikácie; tento krok bude tlačiť k rovnakému správaniu aj konkurenciu. V krátkom čase budeme pozorovať záplavu rôznych inovatívnych aplikácii pre tie najrozmanitejšie úlohy, vrátane špecifických aplikácií pre právnikov.

Je užitočné sledovať, čo sa v tejto oblasti deje v zahraničí, pretože s odstupom času to čaká aj nás. V našej advokátskej kancelárii využívame pri poskytovaní právnych služieb vlastné IT nástroje a pozorne sledujeme aj vývoj v oblasti umelej inteligencie.

Čo existuje už dnes?

Najskôr sa pozrime na dva nástroje na báze neurónových sietí, ktoré právnici môžu využívať v slovenčine už teraz.

Na prekladanie textov do slovenčiny okrem známeho Google prekladača možno upozorniť na nemecký projekt DeepL, ktorý ponúka užívateľovi alternatívne varianty prekladu a vybranej alternatíve automaticky prispôsobí nadväzujúci text. Aj v prípade zložitejších právnych textov tak pomerne rýchlo možno dosiahnuť kvalitný výsledok. Využitie je zrejmé v kanceláriách so zahraničnou klientelou, ale aj na štúdium zahraničných odborných zdrojov.

Ďalším užitočným nástrojom je možnosť diktovania textov, ktorá je už dostupná aj v slovenčine. Je notoricky známe, že právnici musia písať veľa a možnosť rýchlo nadiktovať text môže priniesť úsporu času. Užívatelia Macbookov môžu diktovať v slovenčine už pomerne dlho. Nedávno aj Microsoft sprístupnil možnosť diktovania v slovenčine priamo do Wordu. Výsledok nie je vždy perfektný a vyžaduje dodatočné úpravy, napriek tomu tieto nástroje môžu urýchliť tvorbu dokumentov alebo zápis poznámok. Možno ich využiť aj na automatizovaný prepis zvukových záznamov zo zasadnutí alebo súdnych pojednávaní.

Čo nás čaká?

Doteraz zmienené nástroje sú zamerané na špecifické, veľmi konkrétne úlohy. Otázka je, do akej miery umelá inteligencia môže pomôcť právnikom pri všeobecnejších a komplexnejších činnostiach, ako napríklad štúdium a analýza súdneho spisu, identifikovanie relevantných otázok sporu, vyhľadávanie judikatúry, príprava argumentov, či vyjadrení pre súd. Veľké jazykové modely (ako GPT 4 od OpenAI) dávajú sľubné vyhliadky. Už teraz dokážu produkovať koherentné kratšie texty, sumarizovať obsah dokumentov alebo vyhľadaných výsledkov alebo opravovať gramatické a štylistické chyby. Stále však majú mnohé slabiny, napríklad s pochopením dlhších textov, kontextom alebo spoľahlivosťou poskytovaných odpovedí. Prekvapujúcim fenoménom je ich sklon k „halucinovaniu“, čiže produkovaniu sebaistých, ale celkom nesprávnych odpovedí. Napríklad na otázku, či existuje dôkaz, že dinosaury vybudovali civilizáciu, ChatGPT uviedol, že existujú fosílne pozostatky dinosaurích nástrojov, ba vyhlásil, že niektoré druhy dinosaurov vytvorili primitívne formy umenia ako rytiny na kameňoch. Umelej inteligencii stále chýba zdravý rozum, praktická skúsenosť a kreatívna inteligencia.

Aby tieto nástroje boli pre právnikov užitočné, je potrebné ich prispôsobiť špecifickým potrebám právnej praxe. Takéto aktivity už prebiehajú. V decembri minulého roka startupový fond OpenAI oznámil svoje prvé štyri investície do startupov — medzi nimi figuruje aj projekt Harvey. Podľa opisu ide o „intuitívne rozhranie pre všetky právne pracovné postupy prostredníctvom výkonných generatívnych jazykových modelov“. Technológia má zefektívniť uskutočnenie časovo náročných úloh ako výskum judikatúry, vypracovanie návrhov vyjadrení, zmlúv a analýz a komunikovanie s klientom. V súčasnosti je v beta verzii a bol už pilotne nasadený v niektorých nadnárodných právnych kanceláriách. To, že investícia do právnych technológií bola jednou z prvých, naznačuje, akú dôležitosť a potenciál v tejto oblasti vidia samotné IT firmy. Iným projektom na báze umelej inteligencie je Casetext s funkciami ako inteligentné vyhľadávanie judikatúry a právny asistent.

Na implementáciu týchto nástrojov do slovenského právneho prostredia si budeme musieť počkať. Bude však zaujímavé pozorovať, ako táto technológia bude napredovať a aké budú jej dopady na poskytovanie právnych služieb. Nahradí živých právnikov? Bude umelá inteligencia o niekoľko rokov písať žaloby, rozsudky a rozhodovať spory? Bezprostredne to zrejme nehrozí. Rozhodovanie sporov závisí od zvažovania sociálno-ekonomických faktorov a používania zdravého rozumu, čo sú oblasti, v ktorých je umelá inteligencia zatiaľ nápadne neobratná. Skôr budeme svedkami jej postupného prieniku do poskytovania právnych služieb v podobe stále lepších nástrojov na rôzne činnosti. Kumulatívny dlhodobý efekt týchto zmien bude transformatívny. Poskytovanie právnych služieb bude prebiehať v kolaborácii advokáta s umelou inteligenciou, ktorá bude plniť úlohu akéhosi supervýkonného asistenta pod ľudským dohľadom.

Budúcnosť bude od advokátov vyžadovať flexibilný prístup, schopnosť neustále sa učiť a integrovať novovznikajúce nástroje do pracovných postupov.

Autor: Mgr. Slavomír Máčaj, partner RELEVANS