29. apríla 2021 | RELEVANS Legal News

Jeden z najväčších realitných úverov na Slovensku

Čítať ďalej

30. marca 2021 | RELEVANS Legal News

Aktuálna judikatúra vo veci nárokov z vád diela

Čítať ďalej

16. marca 2021 | RELEVANS Legal News

Novela zákona o dani z príjmov zavádza CFC pravidlá aj pre fyzické osoby. Aké budú jej dôsledky?

Čítať ďalej

19. januára 2021 | RELEVANS Legal News

Modernizácia obchodných spoločností na obzore: plánované zmeny v obchodných spoločnostiach v kontexte rekodifikácie súkromného práva

Čítať ďalej

12. januára 2021 | RELEVANS Legal News

Vyjadrenie sporovej strany a výpoveď svedka ako neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti

Čítať ďalej

4. novembra 2020 | RELEVANS Legal News

Osud zabezpečenia záväzku pri zmene v osobe dlžníka alebo veriteľa

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera