22. apríla 2020 | RELEVANS Legal News

Skutkové tvrdenia, ich popretie, nesporné skutkové zistenia a koncentrácia konania

Čítať ďalej

22. apríla 2020 | RELEVANS Legal News

Rozsudok pre zmeškanie z dôvodu neúčasti sporovej strany na pojednávaní

Čítať ďalej

7. apríla 2020 | RELEVANS Legal News

Novela Zákonníka práce

Čítať ďalej

3. apríla 2020 | RELEVANS Legal News

Opatrenia vo finančnej oblasti v súvislosti s ochorením Covid – 19

Čítať ďalej

31. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Opatrenia na zmiernenie negatívneho vplyvu ochorenia Covid-19 na podnikateľov

Čítať ďalej

31. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Odporúčania pre zamestnávateľov v súvislosti s ochorením COVID-19

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera