22. júla 2020 | RELEVANS Legal News

Sudcovská tvorba práva

Čítať ďalej

4. júna 2020 | RELEVANS Legal News

Hlavné ciele programového vyhlásenia novej vlády pre oblasť energetiky

Čítať ďalej

7. mája 2020 | RELEVANS Legal News

Na akú finančnú pomoc mám nárok v súvislosti s podnikaním?

Čítať ďalej

7. mája 2020 | RELEVANS Legal News

Dopady § 3b zákona č. 62/2020 Z. z. na platenie nájomného v súvislosti s COVID-19

Čítať ďalej

22. apríla 2020 | RELEVANS Legal News

Skutkové tvrdenia, ich popretie, nesporné skutkové zistenia a koncentrácia konania

Čítať ďalej

22. apríla 2020 | RELEVANS Legal News

Rozsudok pre zmeškanie z dôvodu neúčasti sporovej strany na pojednávaní

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera