11. augusta 2022 | RELEVANS Legal News

Monitoring právnych predpisov 09/22

Čítať ďalej

9. augusta 2022 | RELEVANS Legal News

Novela info-zákona – zmeny v oblasti opakovaného použitia informácií

Čítať ďalej

25. júla 2022 | RELEVANS Legal News

Implementácia zákona o nájomnom bývaní do praxe

Čítať ďalej

2. mája 2022 | RELEVANS Legal News

Rozsiahle zmeny Autorského zákona

Čítať ďalej

10. marca 2022 | RELEVANS Legal News

Zodpovednosť autora výroku zverejneného v periodickej tlači za zásah do osobnostných práv tretej osoby

Čítať ďalej

23. februára 2022 | RELEVANS Legal News

K aplikovateľnosti občianskoprávnej úpravy premlčania na niektoré špecifické obchodné záväzkové vzťahy

Čítať ďalej

    Prihláste sa
    do newslettera