25. septembra 2019 | RELEVANS Legal News

Omyl v práve

Čítať ďalej

24. septembra 2019 | RELEVANS Legal News

Zavedenie systému e-kasa

Čítať ďalej

20. augusta 2019 | RELEVANS Legal News

Novela zákona o registri partnerov verejného sektora

Čítať ďalej

20. augusta 2019 | RELEVANS Legal News

Doručovanie písomností v práve

Čítať ďalej

22. mája 2019 | RELEVANS Legal News

Zmluva v prospech tretej osoby

Čítať ďalej

22. mája 2019 | RELEVANS Legal News

Odklad právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia napadnutého dovolaním

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera