18. decembra 2018 | RELEVANS Legal News

Doplnenie odvolacích dôvodov do blanketového odvolania po lehote na podanie odvolania podľa CSP

Čítať ďalej

18. decembra 2018 | RELEVANS Legal News

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – zmeny v oblasti správy bytových domov

Čítať ďalej

25. októbra 2018 | RELEVANS Legal News

Predpoklady nariadenia neodkladného opatrenia podľa CSP

Čítať ďalej

25. októbra 2018 | RELEVANS Legal News

Aplikácia zásady nemo plus iuris v dobrovoľnej dražbe

Čítať ďalej

21. septembra 2018 | RELEVANS Legal News

Záväznosť právneho názoru súdu vyššej inštancie

Čítať ďalej

21. septembra 2018 | RELEVANS Legal News

Vecné bremeno v prospech podielového spoluvlastníka zaťaženej nehnuteľnosti v praxi katastra nehnuteľností

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera