31. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Odporúčania pre zamestnávateľov v súvislosti s ochorením COVID-19

Čítať ďalej

31. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Vplyv šírenia ochorenia COVID -19 a s tým spojené opatrenia štátu na nájom nebytových priestorov z pohľadu prenajímateľa

Čítať ďalej

12. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Porovnanie požiadaviek na určitosť predmetu tzv. hlavnej zmluvy pri obchodnoprávnej a občianskoprávnej zmluve o budúcej zmluve

Čítať ďalej

12. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu v civilnom konaní

Čítať ďalej

7. februára 2020 | RELEVANS Legal News

Nové požiadavky na energetickú hospodárnosť budov vo svetle európskej legislatívy

Čítať ďalej

7. februára 2020 | RELEVANS Legal News

5 dôvodov, prečo je teraz ten správny čas venovať sa energetike

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera