10. januára 2020 | RELEVANS Legal News

Lehota na podanie odvolania proti rozsudku

Čítať ďalej

13. novembra 2019 | RELEVANS Legal News

Nekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži  

Čítať ďalej

6. novembra 2019 | RELEVANS Legal News

Vykonanie nezákonne získaného dôkazu v civilnom konaní

Čítať ďalej

25. septembra 2019 | RELEVANS Legal News

Omyl v práve

Čítať ďalej

24. septembra 2019 | RELEVANS Legal News

Zavedenie systému e-kasa

Čítať ďalej

20. augusta 2019 | RELEVANS Legal News

Novela zákona o registri partnerov verejného sektora

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera