5. februára 2019 | RELEVANS Legal News

Ako je to s námietkou premlčania vznesenou po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti medzitýmneho rozsudku?

Čítať ďalej

5. februára 2019 | RELEVANS Legal News

Nové nariadenie o prospekte cenných papierov

Čítať ďalej

18. decembra 2018 | RELEVANS Legal News

Doplnenie odvolacích dôvodov do blanketového odvolania po lehote na podanie odvolania podľa CSP

Čítať ďalej

18. decembra 2018 | RELEVANS Legal News

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – zmeny v oblasti správy bytových domov

Čítať ďalej

25. októbra 2018 | RELEVANS Legal News

Predpoklady nariadenia neodkladného opatrenia podľa CSP

Čítať ďalej

25. októbra 2018 | RELEVANS Legal News

Aplikácia zásady nemo plus iuris v dobrovoľnej dražbe

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera