25. októbra 2018 | RELEVANS Legal News

Aplikácia zásady nemo plus iuris v dobrovoľnej dražbe

Čítať ďalej

21. septembra 2018 | RELEVANS Legal News

Záväznosť právneho názoru súdu vyššej inštancie

Čítať ďalej

21. septembra 2018 | RELEVANS Legal News

Vecné bremeno v prospech podielového spoluvlastníka zaťaženej nehnuteľnosti v praxi katastra nehnuteľností

Čítať ďalej

23. augusta 2018 | RELEVANS Legal News

Možnosti aplikácie doložky týkajúcej sa prenechania veci “ako stojí a leží”

Čítať ďalej

23. augusta 2018 | RELEVANS Legal News

Definitívny osud kumulácie dôvodov prípustnosti dovolania?

Čítať ďalej

23. augusta 2018 | RELEVANS Legal News

Zmeny na úseku katastra nehnuteľností účinné od 01.10.2018

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera