RELEVANS poskytla právne poradenstvo Sandberg Capital pri expanzii v B2B potravinárskom segmente

RELEVANS poskytla komplexné právne poradenstvo kupujúcemu pri akvizícii 100 %-ného podielu na spoločnosti KON – RAD spol. s r.o., lídra vo veľkoobchode na západnom Slovensku, vďaka ktorej v prípade získania súhlasu PMÚ dôjde k expanzii portfólia spoločnosti TERNO real estate o B2B potravinársky segment.

Ďakujeme nášmu klientovi Sandberg Capital za prejavenú dôveru a všetkým zúčastneným stranám blahoželáme!

Náš transakčný tím viedla vedúca oddelenia Divízie M&A Martina Krupcová. Na transakcii spolupracovala s Alenou Liškovou, Miloslavom HrehorčákomMichaelou Vojtkovou.